Zahvala ministrice

Ljubljana
23.09.2015
Po vseh projektih, ko so dogodki končani in dosežki izmerjeni, ko je cilj dosežen, po navadi pozabimo na prehojeno pot. Velikokrat sledijo birokratske "vojne" z dokumenti, a tudi to se slej ko prej poleže.

Zato je toliko bolj razveseljivo, da smo vsi, ki smo sodelovali v projektu "Eu projekt, moj projekt", prejeli pismo zahvale od same ministrice.

Spoštovani,

Vam in vašim sodelavcem se iskreno zahvaljujem za vašo pripravljenost za sodelovanje in pomoč pri organizaciji dneva odprtih vrat EU projektov.

V okviru dogodkov »EU projekt, moj projekt« se je v petek in soboto, 18. in 19. septembra 2015, po Sloveniji zvrstilo več kot 30 dogodkov, preko katerih se je predstavilo približno 40 projektov, ki so bili v programskem obdobju 2007-2013 sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike. V Sloveniji smo sicer doslej podprli več kot 5000 projektov v vseh slovenskih občinah, ki so veliko prispevali k izboljšanju kakovosti življenja ljudi. Uspešni in dobro izpeljali projekti so ključ uspeha dobrega izvajanja evropske kohezijske politike, za kar smo odgovorni vsi, zato me veseli, da ste k temu pomembno prispevali tudi vi. Tudi z vašo pomočjo smo namreč uspeli več kot 5500 udeležencem dogodkov po vsej državi prikazati konkretne učinke evropskih sredstev na izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Temu potrjujejo tudi pozitivni odzivi predstavnikov Evropske komisije kot udeležencev.

Veselim se prihodnjega sodelovanja z vami in vam želim veliko uspehov pri vašem delu. Obenem vas še prosim, da to sporočilo posredujete vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri dogodkih.

S prijaznimi pozdravi,
Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo