Srečanje družin birmancev

Veržej
20.10.2018
Ko je pastoralno leto že utečeno in programi usklajeni, smo tudi tokrat v Marijanišče povabili birmance, starše in botre na srečanje družin birmancev.
Zbralo se je okrog 50 birmancev in birmank ter nekaj več kot 70 staršev in botrov. Program smo pripravili tako za birmance kakor za njihove starše. Ob priliki o Usmiljenem Samarijanu so birmanci in birmanke razmišljali, kdo so roparji današnjega časa, ki nemočne in ranjene ljudi puščajo ob cesti življenja; kdo so ljudje, od katerih bi pričakovali pomoč, pa gredo mimo mladih in kdo so tisti "samarijani", ki jim prisočijo na pomoč. Program so pripravili animatorji SMC s Primožem Korošcem in Frančiškovi otroci s sestrama Zaliko in Pavlino.
Starši pa so pod vodstvom Petra Pučnika razmišljali o moči in nemoči v odnosu in o birmi kot priložnosti ali skušnjavi za družino.