Rokodelstvo je priložnost za prihodnost

Ljubljana
22.04.2015
V nabito polni dvorani Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani je potekala okrogla miza Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije o statusu rokodelcev in rokodelstva v Sloveniji. Udeležila sta se je tudi vodja Centra DUO Veržej Ivan Kuhar in direktor Zavoda Marianum Janez Krnc, ki je bil sogovornik okrogle mize.

Namen okrogle mize je bil javnosti predstaviti izzive rokodelstva in nakazati ustrezne rešitve. K temu so pripomogli sogovorniki državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Anton Peršak, etnolog dr. Janez Bogataj, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Robert Drobnič, predstavnik Etnografskega muzeja mag. Andrej Dular, predstavnica Obrtne zbornice Slovenije Božena Macarol, direktor Zavoda Marianum Janez Krnc in direktorica Rokodelskega centra Ribnica Polona Rigler Grm.

Predvsem zanimiv je bil tudi prispevek dobrih praks posameznih članov Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, ki so izpostavili širino vpliva delovanja rokodelskih centrov na medgeneracijsko povezovanje in pomen prenosa znanj. Iz predstavljenega je bilo jasno razvidno, da je velik potencial za razcvet podjetniškega rokodelstva prav v kulturnem turizmu, kjer obiskovalci ne le kupujejo kvalitetnih rokodelskih izdelkov, ampak se tudi vključujejo v krajše ali daljše oblike izobraževanj in delavnic. Dogodek je jasno pokazal, da obstaja izjemno velika potreba po povezovanju in strokovnem sodelovanju vseh dejavnikov na področju rokodelstva. Le na tak način lahko pridemo do temeljev za vzpostavitev statusa rokodelca in rokodelstva v Sloveniji.

Veliko odobravanja je požel predstavljeni osnutek predloga Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti, katerega predlagatelj je Obrtna zbornica Slovenije. Predlagani zakon na osnovi Unescove konvencije o varovanju kulturne dediščine državo zavezuje, da izpolni svoje obveznosti, ki iz te konvencije izhajajo: da uredi status rokodelcev ter status mojstrov rokodelskih znanj, da za kategorijo mojstrov rokodelcev zagotovi plačila prispevkov, ostali rokodelci, ki imajo izdelke s certifikatom Art&Craft Slovenija, pa naj bi bili obdavčeni po ničelni stopnji.

Predlog zakona zelo natančno opredeljuje tudi nosilce rokodelskih aktivnosti – rokodelske centre, za katere pa bo nujno potrebno zagotoviti ustrezno financiranje, da bodo lahko kvalitetno opravljali svoje naloge. Pomemben vidik je vsekakor tudi urejanje pridobivanja rokodelskih znanj v različnih formalnih in neformalnih oblikah, ki rokodelcem omogočajo ustrezno nadgradnjo lastnih znanj in odpirajo možnosti za samostojne podjetniške poti.

Na dogodku, ki ga je moderirala Andreja Čokl, so bili prisotni rokodelci iz različnih koncev Slovenije, predstavniki Obrtne zbornice Slovenije in nekateri poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Prav Državni zbor bo v prihodnjih mesecih odločal o sprejetju Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti.

Prisotni poslanci so izrazili svojo pripravljenost, da podprejo sprejetje omenjenega zakona. Nadaljnji koraki Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije bodo povezani z dokončnim oblikovanjem predloga omenjenega zakona v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije ter z vplivanjem na spremembo pravilnika o osebnem dopolnilnem delu, ki bo upošteval realne normirane stroške za rokodelce.

---

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije povezuje 9 rokodelskih centrov:

Društvo rokodelcev Moravške doline

Rokodelski center Ribnica

Zavod Marianum Veržej - Center DUO

Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica)

Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d. o. o.)

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Rokodelska mreža Srca Slovenije (Razvojni center Srca Slovenije d. o. o.)

---

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je bil ustanovljen v letu 2014 z namenom sooblikovanja pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi spodbuja tudi k večji kakovosti rokodelskih izdelkov, k njihovi širši promociji in prenosu znanj na mlajše generacije.

Rokodelski centri, ki so člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, povezujejo več kot 750 rokodelcev, od katerih je več kot 140 nosilcev certifikata Art&Craft.

V obdobju 2010-2015 so rokodelski centri izvedli več kot 25 večjih projektov s področja rokodelstva in na različnih delavnicah in izobraževanjih znanja in spretnosti posredovali več kot 17.000 udeležencem.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije; foto: Matej Povše