Don Boskove sanje

Povodenj in rešilni splav

Freska na fasadi Salezijanskega zavoda

Nekje v podzavesti mi Bog govori, naj primem čopič in slikam, kajti za to mi je podaril velik slikarski talent. Da to, kar zmorem, ne bi ostalo le v meni, prenašam misli z barvo in čopičem na platna ali stene; tako gledalec ob pogledu na moje slike doživlja to, kar jaz mislim in ustvarjam.

Moja misel mora biti včasih tudi poučna. Ob pogledu na tako sliko mora gledalec razumeti, kaj sem kot slikar hotel povedati. Ena takih mojih velikih slik je freska na steni Salezijanskega zavoda v Veržeju; na površini dvajsetih kvadratnih metrov prikazuje, kako dober je bil sv. Janez Bosko in kaj je s svojimi sanjami želel doseči.

Na sliki sem prikazal sanje sv. Janeza Boska, v katerih mladini govori, naj se varuje zla in potuje k dobremu. Motiv slike prikazuje skupino otrok, ki se v varstvu sv. Janeza Boska skuša rešiti na premajhnem čolniču sredi razbur­kanega morja. Mladina današnjega časa se mora rešiti slabosti, ki ji grozijo na vsakem koraku. V desnem zgornjem kotu slike se iz zamegljenega neba odpira peklenska odprtina, iz katere grozi pošast s sedmimi glavami, ki sim­bolizira grehe in nevarnosti današnjega časa. Pošast skuša ogroziti fante, da se v čolnu ne bi rešili. Vendar so ti odločeni, da potujejo v smeri levega kota slike; tam se je nebo zjasnilo, pod mavrico v sončnem vremenu je Salezijan­ski zavod v Veržeju. Oratorij pomeni rešitev za mlade, saj v njem lahko vsak mladi najde kaj zase, skratka, to je dobra pot.

Skupina otrok bije velik boj za preživetje. Razburkano morje je past današnjega časa, v katerem mladi lahko potonejo kadar koli in kjer koli. Vendar, kdor se da poučiti, razmišlja in potuje s sv. Janezom Boskom, se bo rešil. Sv. Janez Bosko deluje zelo umirjeno, ne pokaže nobene panike ali stra­hu, njegova misel je čista. Nastopa kot simbolna oseba, saj tako predstavlja nadaljevanje svojega dela preko današnjih salezijancev. Za to spričuje tudi salezijanski grb sredi slike zgoraj.

Kot avtor, ki sem si sliko zamislil, priporočam vsem, ki si jo ogledate, da se zamislite nad trpljenjem in strahom vseh, ki jih ta slika predstavlja, kajti vsak trenutek se lahko zgodi, da bo vsak izmed nas kaj hitro v enakem po­ložaju.

Želim vam ne samo obilo estetskega doživetja ob pogledu na mojo umetniško stvaritev, pač pa prav tako notranjih pozitivnih odločitev.

avtor freske Jožef Osterc, Veržej, 10. julija 2006

 

Sporočilo freske na salezijanskem zavodu v Veržeju

Voda

Voda je osnovna prvina, brez katere ni življenja. Tukaj je dejansko viden dvojni pomen: za tistega, ki zna plavati, pomeni rešitev, za tistega, ki ne zna, pa pogubo. Skrivnostne globine pomenijo zlo, sile teme, ki človeka pote­gnejo vase, so polne nevarnosti in groznih pošasti. Razdivjana in razburkana voda pomeni zlo, strasti, ki človeka lahko uničijo.

Taka je tudi reka Mura, ki teče ob Veržeju. Z ene strani pomeni ži­vljenje in energijo, z druge pa uničujočo pošast, ki grozi s poplavami. Rešiti se na breg, na varno pred potopom, to je želja vsakega, ki ga ogroža voda.

Splav

Noeta je povodnji rešila barka. Vodo je treba premagati in ji gospodovati. Zato je človeku Bog dal pamet in sposobnosti. Imeti čoln, ladjo ali vsaj splav; včasih bi človeka, ki pade v deroče valove, rešil že kos lesa, ki bi se ga oprijel. No, Bog nam je pripravil mnogo varnejšo ladjo, kot je bila Noetova, ali brod na Muri: to je sveta Cerkev.

Mavrica

Po neurju posije sonce. Pomeni zavezo, glasnico, da je zlo končano, da Bog sklepa zavezo za nove čase, ko ne bo več tega zla. Dejansko je v sanjah alegorija na vesoljni potop, ki je kaznoval pregrešne, rešil pravične. Sv. Janez Bosko je Noe novih časov, po katerem je Bog mladim dal rešilni splav, da se rešijo mladostnih kriz in nevarnosti življenja ter srečno pridejo v pristan nebeške domovine.

Klošter

Veržej s Kloštrom pomeni varen pristan za mnoge, ki so deležni salezijan­ske vzgoje, saj je bil ustanovljen z namenom, da pomaga mladim v nevarno­stih in jih prav usmeri v življenje kot poštene državljane in dobre kristjane. Tem nevarnosti tega sveta ne morejo do živega. Tako je bilo v preteklosti; nakazuje tudi naloge prihodnosti. Prehodil je burno zgodovino, vendar je spet tu kot upanje rešitve za mnoge.

Salezijanski grb

Poslanstvo salezijancev je nadaljevanje tega, kar je delal don Bosko. V grbu je zapisan program: »Daj mi duše, drugo vzemi!« Salezijanska ustanova ni le socialna, izobraževalna, kulturna ustanova, je predvsem v službi odrešenja. Tu gre za ljudi in za njihov večni blagor. Vse drugo je temu podrejeno.

Fantje – mladi

Značilnost mladosti je neizkušenost, pa veliko nezaupanje v odrasle, v njihove ponudbe, zato velikokrat svojeglavo iščejo rešitve, ki končno po­menijo pogubo. Nekritično se zaletavajo, potrebujejo izkušenega kapitana, čolnarja ali brodarja, ki jih varno vodi v pristan odraslosti in dobrega.

Obrazi fantov so domači, teh krajev, saj je pomen don Boskovih sanj preroški: ne gre samo za takratni Oratorij v Torinu, ampak za vse »oratorije« po svetu, povsod, v katerem koli kraju, gre za vsako salezijansko ustanovo. Don Bosko je videl mlade iz krajev ob Muri, te, ki so živeli, živijo sedaj in bodo živeli v prihodnje.

Don Bosko

V središču dogajanja je don Bosko, ki ga je Marija izvolila, da postane rešitelj ogrožene mladine. V vsakem času in v vsakem kraju išče splav, s kate­rim bi prepeljal mladino čez razburkane valove mladosti, številnih nevarnosti, ki jo ogrožajo, da se ne bi izgubila.

Marija

Don Bosko simbolizira rešitev, ki pa prihaja od Marije, ki je Morska zvezda, kaže na pristan, kjer prenehajo vse nevarnosti. V zavodu je Marija Pomočnica, Rešiteljica. Pod njenim plaščem mladi najdejo varnost. Ona na­kaže tudi varnost v prihodnje: »Če boste vi moji vdani sinovi, bom jaz vaša ljubeča mati!«

Sodelavci

Ti so vedno nujni za salezijansko poslanstvo. Potrebno je združiti sile, sicer smo neučinkoviti. Posameznik se ne more upreti povodnji nevarnosti. Vsak, ki ima mlade rad, ne bo stal ob strani, ampak bo poprijel in sodelo­val.

Živali

V živalih vidimo tudi sodobne pošasti, ki so postale prava poguba za mla­de: alkohol, mamila, počutnost, lahkomiselno predajanje slepilom, zavračanje žrtve, uživaštvo, beg pred odgovornostjo …

Sedem živali, sedem nevarnosti, sedem skušnjav, sedem priložnosti, se­dem poglavitnih grehov, da mladi pokažejo, kaj dejansko so. Peklensko brezno se je odprlo in kot strela udarilo v svet mladih z zma­jem. Zmaj je simbol zla in demonskih nagnjenj, ki se identificira tudi s kačo. Sv. Jurij ali tudi Kristus tepta zmaja, kar pomeni zmago nad zlom. V tej upo­dobitvi ima sedem naslednjih glav:

Kača

Predstavlja temno stran človekove psihe, zlo, ki ga nosimo v sebi. Kot blisk hitra kača vedno plane iz nečesa temnega, špranje ali razpoke, izpljune smrt ali življenje in se vrne v nevidno. Predstavlja napadalnost in moč veli­kega boga zla.

Pav

Med drugim nam je pav podoba nečimrnosti, tistega, čemur pravimo, da se krasimo s tujim lepim perjem. Če ga oskubimo, postane neprepoznaven. Pone­kod se imenuje tudi zvodnik. Vendar je nosilec nasprotujočih si pomenov.

Zajec

Zajec ali kunec je povezan z luno, ker podnevi spi in ponoči teka okoli. Je nosilec pomena pohote, nezmernosti, zaradi česar se tako hitro množi.

Volk

Volk je simbol divjosti in volkulja sinonim izprijenosti. Pojavlja se peklen­ski vidik volka, saj nastopa kot strašilo; tudi zver v Razodetju ima podobo volka. [e zlasti samica uteleša spolno poželenje.

Polž

Polž je lunaren simbol. Ker se pojavi šele po dežju, je postal tudi simbol plodnosti; zaradi svojih lastnosti je postal seksualni simbol.

Lev

Lev je sicer kralj živali, vendar zaradi pretirane ošabnosti in samozavesti simbol moči, ki je zaslepljena od lastne mogočnosti in sijaja, da postane trinog, medtem ko misli, da je zaščitnik.

Kamela

Kamela velja tudi za nečisto žival, bodisi zaradi tega, ker so jih pogani darovali krivim bogovom, bodisi tudi zaradi tega, ker se gnusi človeku in bi torej ne mogla ugajati Bogu.

Don Boskove sanje so se porodile iz velike skrbi za prihodnost njegove družbe in njegovega dela za mlade. V njih nakaže svoje poslanstvo in to, kar je treba storiti za mlade, ki so v nevarnosti.

Iščemo splav in krmarje, ki bi vodili mladino v prihodnost in jo obvarovali slabega, pogube pregreh. V tem smislu Salezijanski zavod v Veržeju razvija svoje dejavnosti in je dejansko simbolnega pomena za vse človeške napore, ki se z vzgojo prizadevajo za mladi rod.

Tone Ciglar

Vir: Sanjska videnja sv. Janeza Boska