Pevsko-duhovno srečanje pevcev s Prihove

Veržej
29.01.2017

Med drugimi so ta konec tedna v naši hiši našli zatočišče člani cerkvenega pevskega zbora s Prihove. Ob napenjanju trebušnih prepon in ustnih mišic so se tudi duhovno obnovili in prenovili za nove podvige in bogatenje cerkvenih in drugih dogodkov. Seveda pa so se kot pravi Štajerci znali tudi razvedriti, poveseliti in navijati, ko je bil čas za to.