Praznovanje Marije Pomočnice

Vodi

Vodi:
Primož Korošec, Jože Pozderec
Veržej
19.05.2018

Praznovanje Marije Pomočnice z vigilijo, procesijo in romarskim shodom.

V soboto 19. maja 2018 ob 20.00 v Kovačičevi dvorani Marijanišča.
V nedeljo 20. maja 2018 ob 15.00 procesija iz župnijske cerkve na dvorišče Marijanišča.